Prognostički model WRF-ARW visoke prostorne razlučivosti za cijeli Jadran i pojedinačne regije - meteo karte.

Prognoza vremena za JADRAN

Karte ceanografskih parametara na visokoj prostornoj razlučivosti za Jadran i pojedinačne regije

Karte mora

Šestodnevne (svaka 3 sata) ili trodnevne (satne) prognoze meteoroloških i oceanografskih parametara za odabranu lokaciju.

Prognoza za odabranu lokaciju

Obavijesti o nadogradnjama

Ukoliko želite primati obavijesti o nadogradnjama sustava prijavite se na našu kontakt listu.

Za podatke ili detaljne meteo karte i karte mora za specifična područja od interesa, u svrhu planiranja regata ili plovidbenog puta, kontaktirajte nas!

Preporučite nas ukoliko su Vam naše informacije bile korisne!